Teenused

Läheneme igale kliendile personaalselt, seega palume raamatupidamisteenuse hinnapakkumise saamiseks meile kirjutada info@ykssarv.ee või helistada +372 56 475 865

Raamatupidamisteenuse põhipaketti kuuluvad järgnevad teenused
-algdokumentide kontroll ja majandustehingute konteerimine
-pearaamatu koostamine ja väljatrükk
-sularaha arvestus
-töölähetuste vormistamine
-kuluaruannete vormistamine
-põhivara arvestus
-palgaarvestus – palgadeklaratsioonid, palgatõendid, palgalehed, suhtlus Haigekassaga,
haiguslehed
-deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
-vajadusel maksekorralduste tegemine
-majandusaasta aruande koostamine (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne,
omakapitali muutuste aruanne, lisad)

Lisateenused
– raamatupidamise sisekorraeeskirjade koostamine
– statistikaaruannete koostamine ja esitamine
– erinevate finantstabelite koostamine (nt avaldused, toetused jne)
– palgaarvestus alates 4. töötajast
– dokumentide säilitamine
– raamatupidamise korrastamine, taastamine